هر هفته با یک دمنوش مدیریتی

بدان که ارتباطات کلید طلایی موفقیت است

ارتباطات، ارتباطات، ارتباطات

کلید طلایی موفقیت

جذاب ترین فایل های صوتی در کانال تلگرام من

t.me/mba_psychology1

کانال تلگرام من را دنبال کنید t.me/mba_psychology1

کانال تخصصی آموزشی مدیریت و روان شناسی من

t.me/mba_psychology1

نکته آموزشی این هفته ما

دوستانت را به خود نزدیک نگه دار ولی دشمنانت را نزدیک تر

اگه با کم نمی توانی شاد باشی، با زیاد هم نمی توانی شاد باشی